گات

 

Be in touch with all the world by learning foreign language
 

تاسیس و خط مشی

 

آموزشگاه زبان گاتدر سال 1388 افتتاح شد. رویکرد سازمانی این مؤسسه حرکت تیمی بر مبنای تأثیرات علم روز منطبق با روش های جدید آموزش می باشد. از آنجا که تأسیس گات در سالی شکل گرفت که سطح شهر پر از آموزشگاه های مختلف با روشهای متفاوت بود، گات باید می کوشید ارائه دهندۀ بهترین کیفیت و روشهای روز برای آموزش موثر باشد تا رشد خود را در رقابت با دیگر آموزشگاه ها حفظ کند. برمبنای این رویکرد تیمی پنج نفره که ترکیبی از اعضای جوان تحصیلکرده در زمینۀ آموزش و افراد با تجربۀ بالا بودند تشکیل داد و تمامی هدف ها و تغییرات جدید در جلسات هفتگی این تیم مورد بررسی و تأیید می گردد. نتیجۀ شعار کیفیت آموزش همراه روش های جدید و به روز، سیستمی شد که سالانه عدۀ زیادی را از توانایی تسلط به زبان انگلیسی بهره مند می کند همچنین این تیم برای زبانهای دیگر نیز تشکیل و فعال شدند. مؤسسه زبان  گات همچنین جلسات ماهیانه برای اساتید برگزار می کند تا روش کار آنها را اصلاح نماید و با روشهای جدید آشنا شوند. همچنین امتحانهای در طول سال (RANKING TEST) هر 6 ماه یک بار از اساتید گرفته می شود تا روزمرگی ناشی از تدریس روزانه بر دانش آنها تأثیر منفی نگذارد. روشهای محدود وسخت جذب مدرس باعث می شود که اساتید جذب شده دارای سطح استاندارد بالایی برای تدریس باشند. گزینش ابتدا به وسیله فرمی است که خود ویژگی های خاصی دارد و تا حد زیادی استاد را می سنجد پس از گذر از مرحلۀ اول توسط آموزشگاه مصاحبه می گردند در صورت قبولی برای مرحلۀ سوم، DEMO برگزار می شود و در مرحلۀ چهارم امتحان ارزیابی دانش زبان برگزار می گردد. که پس از گذراندن از همۀ این مراحل دورۀ TRAINING برای آنهایی که قبول شدند شروع می شود و مرحلۀ آزمایشی تدریس آنها به مدت سه ماه آغاز می گردد. کسی که به این مرحله رسیده است تمامی استاندارد های لازم برای تدریس را دارا است.

 

 

اقدامات صورت گرفته در خصوص رشد توانایی گفتاری زبان آموزان

 

از دیگر برنامه های ما کلاس های رایگان بحث آزاد هر جمعه ساعت 13:00 الی 14:00 می باشد که ورود به آن برای عموم آزاد است تا خانواده گات دارای هیچ محدودیتی نباشد. و نیز زبان آموزانی که درپایان دوره پس از گذراندن امتحان مدرک دریافت می کنند باید حتماً 2 جلسه در ماه در این کلاسها حضور داشته باشند.

سیستم آزمون پایان ترم نیز طوری طراحی شده است که زبان آموز را کاملاً می سنجد و جزئیات آن در منوی مقررات آموزشی آماده است.

امتحان speaking یا oral چهل درصد از نمرۀ پایان ترم را به خود اختصاص داده است که توسط سوپروایزر و یا حتی مدیر آموزشگاه برگزار می گردد و دو مزیت دارد:

یکی اینکه مسئولان آموزشگاه از سطح تمامی زبان آموزان مطلع می گردند تا بهتر بتوانند آنها را راهنمایی کنند. و دیگر اینکه نحوۀ تأثیر روش تدریس استاد در درس مربوطه ارزیابی می شود. البته در طول ترم کلاسها مرتباً observe می شوند تا نحوۀ کار استاد مورد ارزیابی قرار بگیرد.