مرکز زبان گات

نوجوانان

1394/11/10 دسته بندی : دوره ها

 

 

 

 

هنگام آموزش، دانش باید زنده شود. درک علمی مربی از آموزشی که می دهد باید به نوعی هنر تبدیل شود تا به نوجوانان این فرصت را بدهد که با آموخته هاشان ارتباطی زنده برقرار کنند. نوجوانان خیلی بیش از اینکه بتوانند آگاهانه فکر کنند از طریق احساساتشان به دنیای اطراف واکنش نشان می دهند و این باید جزء ذاتی تمام آموزش ها باشد. زیبایی ارائه یک درس به همان اندازه برای نوجوان مهم است که محتوای آن.
خوشبختانه گات  گام های بزرگی در تربیت مدرس برای این رده سنی برداشته است تا نوجوانان از یادگیری زبان لذت ببرند و هر چه بیشتر مشتاق یادگیری زبان تا سطوح پیشرفته گردند.