1396/10/12 استرداد شهریه

 

 

شهریه پرداخت شده تا 24 ساعت بعد از ثبت نام با کسر 20% قابل استرداد است ، در غیر اینصورت شهریه مسترد نمی شود حتی اگر زبان آموز سر کلاس حاضر نشود.