مرکز زبان گات

برگزاری آزمون استخدامی آموزشگاه های گات

1396/02/24 دسته بندی : اخبار


آزمون بزرگ استخدامی مجموعه آموزشگاه های گات در تاریخ 96/02/22 با حضور غریب به 100 نفر از منتخبین برگزار گردید.
 آزمون های شفاهی و عملی نیز برای برگزیدگان این آزمون با اعلام مجدد برگزار می گردد.
jmon_کلی.jpg