1391/05/27
 آموزش زبان چینی

 

دپارتمان زبان چینی
 
نظر به پررنگ شدن نقش چین در روابط بین الملل و افزایش چشمگیر علاقمندان به فراگیری زبان چینی و همچنین افزایش مشتاقان آشنایی با فرهنگ وتمدن این کشور در «چارچوب چین شناسی» دپارتمان زبان چینی در محل موسسه GLC  با کادری مجرب و با بهره گیری از آخرین روش های آموزشی و کتب درسی ارائه شده از سوی دانشگاه پکن و دانشگاه مرکزی چین وبا ارائه مدرک معتبر مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کلاسهای آموزش زبان چینی خود را در سطوح مختلف برگزار می نماید تا با پاسخگویی به نیازهای پیش گفته به ویژه در زمینه آموزش زبان چینی گامی موثر درجهت حمایت از منافع شهروندان ایرانی در مبادلات خود با چین از طریق آشنایی با زبان و فرهنگ چینی برداشته شود.
 
اهداف
 
نظر به توسعه سریع و روزافزون روابط ایران و چین در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، لزوم آشنایی و تسلط هر چه بیشتر هم وطنان بر زبان و فرهنگ این کشور افزوده گشته و به رغم مشهود بودن نیازهای پیش گفته، تاکنون گامی موثر در جهت پاسخگویی به آن برداشته نشده است . از همین روی دپارتمان زبان چینی با جذب اساتید مجرب و کادری علمی در جهت پاسخگویی به این نیاز گام بر خواهد داشت بر این اساس
 
الف : این دپارتمان در گام نخست اقدام به برپایی کلاسهای ویژه آموزش زبان چینی در سطوح مختلف و به صورت دوره های آکادمیک (فشرده و عادی)، مکالمه و بازرگانی نموده است.
 
ب: شناسایی و ایجاد بانک اطلاعات در خصوص مترجمین، مدرسین زبان چینی و همچین چین شناسان از یک سو و نهادهای نیازمند به ارائه خدمات نظیر اعزام مترجم و... در خصوص زبان چینی از سوی دیگر از دیگر فعالیتهای این دپارتمان است.
 
پ: برقراری ارتباط با مراکز و دانشگاههای آموزش زبان چینی و استفاده از توانمندی آنها در جهت اهداف دپارتمان.
 
ت: برگزاری کلاسهای مبانی تجارت با چین یا هر گونه کلاسهای مرتبط به منظور حمایت از منافع شهروندان ایرانی در مبادلات خود با چین از دیگر فعالیتهای  دپارتمان می باشد.
 
ث: برگزاری هر گونه دوره و کلاس در چارچوب فعالیت پیش گفته و براساس نیازسنجی از دیگر اقدامات آتی دپارتمان می باشد.
 
ج: تهیه، انتشار و فروش کتب آموزشی و کمک آموزشی، و همچنین لوازم آموزشی و کمک درسی دیجیتال در چارچوب فعالیتهای دپارتمان.