1402/10/20 اصطلاحات ترکی
 
1
bu arada 
راستی، ضمنا، در ضمن
2
Elinizi çabuk tutun
دست بجنبونید، زود باشین
3
hayrola 
خیر باشه، خبریه؟ چی شده؟
4
Ne münasebet
 
البته که نه، این طور نیست، امکان نداره، این چه حرفیه
5
Kendine iyi bak
مواظب خودت باش
6
Ne dersin?
نظرت چیه؟ چی میگی؟
7
Yeter artık
بسه دیگه، تمومش کن
8
Allah korusun
خدا نکنه
9
Alacağım olsun
 
یکی طلبم
 
 
 
 
10
Farkında değilim/değildim
متوجه نیستم/ نبودم،
11
Hem de nasıl
چه جورم، خیلی
12
Mesele ne?
مساله چیه؟ موضوع چیه؟
13
Bir de
به علاوه، گذشته از آن...، در ضمن
14
Ömrün bol olsun
صد سال عمر کنی
15
Sizin şerefinize
به افتخار شما
16
Bize şeref verdiniz
به ما افتخار دادین
17
Hiçbir fikrim yok
نظری ندارم
18
Gözün(üz) aydın
چشمت روشن/ چشمتان روشن