1395/07/12
آموزش زبان آلمانی
مفعول با واسطه

دراین درس  حالتی دیگر از حالت های چهارگانه زبانی آلمانی Dativ

– مفعول غیرمستقیم ویا مفعول باواسطه ( متمم) فرا گرفته می شود

 در زبان فارسی متمم به واژه ای گفته می شود که پس از حروف اضافه از، به، برای، با و … آمده باشد و در زبان های فارسی باستان پیش از ورود زبان عربی به فارسی ما چندین گونه از متمم داشته ایم که بهی و یا ازی و غیره بوده اند.

حال جمله های زیر را مشاهده بفرمایید

– مینا به مادر کمک می کند.

– او از آقا معلم سپاسگزاری می کند.

– آن مرد به بچه یک شکلات می دهد.

– من برای دوستان نامه ای می نویسم.

واژگان مادر، آقا معلم، بچه و دوستان متمم هستند . و در زبان آلمانی Dativ

نامیده می شوند

اکنون چهار جمله بالا را به زبان آلمانی برگردان می کنیم

.Mina hilft der Mutter

.Er dankt dem Lehrer

.Der Mann gibt dem Kind eine Schukolade

.Ich schreibe den freunden einen Brief

حروف تعریف متمم های( Dativ)

که در این چهار جمله بود، در سه گونه جنسیتی مذکر، مونث و خنثی و نیز در دو گونه شمارشی مفرد و جمع تغییر یافته اند

حالا با هم این تغییرات را بررسی می کنیم

گونه مفرد اسم های مذکر و خنثی: همانطور هم که پیش ترها آموختید، حرف تعریف شناخته شده (معین) برای اسم های مذکر در حالت Nominativ

همواره der

می باشد و برای اسم های شناخته نشده ( نامعین) در همین حالت ein

است

و نیز آموختیم که در حالت

تنها مفرد مذکر است که حروف تعریف آن تغییر یافته و بهden و einen

Akkusativ

تبدیل می شود

و در مورد اسم های خنثی آموختیم که حروف تعریف در حالت های Nominativ و Akkusativ

یکی است. یعنی حرف تعریف شناخته شده ( معین) das

و گونه شناخته نشده آن ein

است

و اما اکنون می آموزیم که حروف تعریف اسم های مذکر و خنثی که مفرد هم هستند، در حالت متممی Dativ

مانند هم هستند . یعنی حروف تعریف شناخته شده der و das به dem

تبدیل می شود و حرف تعریف ناشناخته شده ein نیز به einem

تبدیل می شود

مثال

.Ich helfe dem Freund

من به (آن) دوست(پسر) کمک می کنم.

.Ich helfe einem Freund

من به دوستی(پسر) کمک می کنم.

.Ich helfe dem Kind

من به (آن) بچه کمک می کنم.

.Ich helfe einem Kind

من به بچه ای کمک می کنم.

در دو مثال نخست واژه Freund

مذکر و مفرد می باشد و در دو مثال دیگر وازه kind

خنثی و مفرد است

در اصل freund der به Freund dem

بدیل شده است و همچنین das Kind به Kind dem

تبدیل شده است و حروف تعریف ناشناخته شده ein

در هر دو نمونه به einem

تبدیل شده است

۲-گونه مفرد اسم های مونث: پیش تر ها آموختیم که حروف تعریف شناخته شده و نشناخته شده برای جنس مونث در هر دو حالت Nominativ و Akkusativ

برای اسم شناخته شده die

اسم نشناخته شده eine

می باشد

و اما امروز می آموزیم که در حالت Dativ

حرف تعریف اسم های مونث مفرد نیز تغییر می کند. یعنی die به der تبدیل می شود و eine به einer

تبدیل می شود

( راستی دوستان عزیزم حرف تعریف der در اینجا با حرف تعریف der

که پیش از این آموختید و در ابتدای اسم مفرد مذکر و در حالت Nominativ

قرار می گرفت، متفاوت است. لطفا این دو حرف تعریف هر چندکه ساختاری مشابه هم دارند را با یکدیگر اشتباه نگیرید

به مثال های زیر توجه کنید

.Ich helfe der freundin

.Ich helfe einer Freundin

Freundin der در اصل Freundin die بوده که به Freundin der

تبدیل شده است. و همچنین freundin einer

ابتدا Freundin eine

بوده است

دو جمله بالا یعنی

من به ( آن) دوست ( دختر) کمک می کنم.

من به دوستی( دختر) کمک می کنم.

۳- حالت متممی برای اسم های جمع: همانطور هم که در درس های گذشته آموختیم حرف تعریف برای اسم های جمع در هر سه نوع جنسیت در حالت های Nominativ و َAkkusativ

همیشه die

می باشد. و اما این حرف تعریف در حالت متممی Dativ ا نخست به den

تبدیل می شود و سپس به دنبال آن به پایان اسم حرف n

را می افزاییم

 راستی یک تذکر مهم دیگر، این حرف تعریف den

که برای اسم های جمع در حالت Dativ است با حرف تعریف den

که پیش از اسم مذگر مفرد در حالت Akkusativ

می آید، نیز اشتباه گرفته نشود

نمونه زیر را مشاهده بفرمایید

Der Lehrer hilft den Kindern

 آقا معلم به بچه ها کمک می کند

در این نمونه Kindern den در اصل Kinder die

بوده است که در حالت متممی Dativ

شده است. den Kindern

تبدیل شده است

واژه das Kind به معنای بچه می باشد و جمع آن die Kinder

است و در حالت متممی Dativ حرف تعریف die

به den تبدیل می شود و در پایان واژه Kinder

حرف n را می افزاییم

و اما دوستان در پایان در اینجا جمله ای را برای نمونه برگزیدم که سه حالت Nominativ, Dativ و ََAkkusativ

در آن به کار رفته شده است

به جایگاه هر کدام از این سه حالت در جمله زیر توجه کنید

.Ich will jetzt dem Vater einen Brief schreiben

من الان می خواهم برای پدر نامه ای بنویسم

مشاهده فرمودید که در نمونه بالا به ترتیب نخست Nominativ سپس Dativ

و پس از این دو Akkusativ

آمد