1393/05/28 ارائه مدرک بین المللی TTC از سازمان فنی حرفه ای کشور

کلاسهای تربیت مدرس در 18 جلسه 90 دقیقه ای تشکیل می شود.
در این کلاسها به متقاضیان تدریس زبان،نحوه تدریس مهارتهای مختلف زبانی با توجه به کتب آموزشگاه تعلیم داده می شود.
در پایان دوره از شرکت کنندگان آزمون عملی یا همان demo گرفته می شود و
مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور به زبان آموزان ارائه میگردد.