1393/05/28 کلاسهای فشرده ویژه پایان هفته، چهار شنبه، پنج شنبه و

این کلاس ها با توجه به نیاز افراد پر مشغله اعم از مدیران و افرادی که در طول هفته فرصت شرکت در کلاس را ندارند طراحی،پشتیبانی و اجرا می شود. در این کلاس ها سعی بر آن می باشد که دانشجو در کلاس و با کمک استاد خود پس از تحصیل به تمرین و حل کتاب و جزوات بپردازد تا وقت کمتری برای مطالعه در خارج از آموزشگاه صرف کند.

 

این کلاس  ها  در روز های چهارشنبه و پنج شنبه به صورت  3 ساعته 15 جلسه ای تشکیل می شود.

همچنین در روزهای جمعه از ساعت 9 - 12 به صورت 15 جلسه ای 3 ساعته تشکیل می گردد.