مرکز زبان گات

مکالمه فشرده 2 ماهه

1393/05/28 دسته بندی : اخبار

مرکز زبان گات بزرگترین مرکز مکالمه زبان انگلیسی
 
  با بهره وری از منابع روز آموزشی اقدام به برگزاری کلاسهای مکالمه فشرده به دو صورت زیر نموده است:
 
کلاس های خصوصی با برنامه آموزشی اختصاصی
.
کلاس های مکالمه فشرده زبان انگلیسی در 2ترم یک ماهه به صورت VIP
 
ترم اول:24 جلسه- 3روز درهفته 3ساعته- طول ترم: یک ماه
ترم دوم:24جلسه- 3روز درهفته 3ساعته- طول ترم: یک ماه