1386/11/20
آموزش زبان نروژی
 
نروژ عنوان بهترین و بالاترین استانداردهای زندگی در دنیا را به خود اختصاص داده است. نروژ کشوری است که در آن میزان تحصیلات، درآمد ماهانه، امید به زندگی، بهداشت و تغذیه منطبق بر استانداردهای سازمان ملل می باشد و موجب شده مردم آینده روشنی را برای خود در این کشور تصور کنند.
 
دوره های آموزشی زبان نروژی در مرکز زبان گات:
مرکز زبان گات با علم بر این موضوع اقدام به برگزاری کلاس های زبان نروژی نموده است تا پاسخگوی نیاز علاقه مندان به اقامت در این کشور باشد.