1393/05/28
کلاس های رایگان بحث آزاد
مرکز زبان گات  همواره خواستار ایجاد فضایی مناسب جهت ارتقاء کیفی سطح زبان آموزان در سراسر تهران بوده است از این رو کلاس هایی را جهت افزایش معلومات و همچنین طرز بیان صحیح و سریع دانشجویان پشتیبانی و اجرا می کند این کلاس ها هر جمعه ساعت 13 الی 14 با حضور اساتید برتر تهران برگزار می گردد حداقل سطح لازم برای شرکت در این کلاس ها سطح  INTERMEDIATEاست که به صورت رایگان بوده و برای عموم آزاد است . زبان آموزان قادر هستند با تماس تلفنی و ارتباط با مشاور مرکز نام خود را رزرو کنند.