زبان آموزانی که قصد ثبت نام و یا تعیین سطح را دارند
می توانند با انتخاب گزینه تعیین سطح، فرم مربوطه را تکمیل کرده و ظرف 48 ساعت منتظر تماس آموزشگاه برای تعیین زمان مراجعه حضوری باشند
نام کاربری:
 
رمز عبور: