لطفاً تمامی اطلاعات درخواستی را به صورت فارسی وارد نمایید


نام:   نام خانوادگی:  
تاریخ تولد: / / نام پدر:  
وضعیت تأهل: جنسیت:
کد ملی:   تعداد اولاد:  
شغل همسر:   تلفن منزل:  
تلفن همراه:  


اطلاعات تحصیلی
مقطع تحصیلی سال فارغ التحصیلی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام و محل آموزش معدل
دبیرستان یا هنرستان
دانشگاه
دانشگاه

اطلاعات شغلی و سوابق استخدامی خارج از این مؤسسه
محل خدمت عنوان شغل نوع استخدام از تاریخ - تا تاریخ حقوق و مزایا علت ترک شغل

مهارتها و تخصصهای آموزشی
نام دوره نام آموزشگاه ازتاریخ - تا تاریخ عنوان گواهی یا مدرک رشته

میزان آشنایی به زبانهای خارجی
نوع زبان مکالمه خواندن نوشتن
انگلیسی

مشخصات سه نفر از کسانی که شما را می شناسند
نام و نام خانوادگی شغل محل کار آدرس شماره تماس
   
   
   

سؤالات عمومی
به چه صورت حاضرید با مؤسسه همکاری نمایید؟
میزان حقوق درخواستی: ريال 
نشانی کامل منزل:
 
کد زیر را وارد نمایید